HYDRAULIKA SIŁOWA

Zawory zwrotne sterowane

Poniżej przedstawiamy Państwu listę zaworów zwrotnych sterowanych dostępnych w Naszej ofercie.

1. Zamek hydrauliczny jednostronnego działania VRSE CIL

Zawór przelewowy VMDL 20

Przepływ maksymalny do 20 l/min
Ciśnienie maksymalne do 300 bar
Montaż przy siłowniku
Karta katalogowa Pobierz

2. Zamek hydrauliczny dwustronnego działania VRDE CIL

hm0 1

Przepływ maksymalny do 20 l/min
Ciśnienie maksymalne do 300 bar
Montaż przy siłowniku
Karta katalogowa Pobierz

3. Zamek hydrauliczny jednostronnego działania VRSE-F FF

hm0 1

Przepływ maksymalny do 120 l/min
Ciśnienie maksymalne do 350 bar
Montaż przy siłowniku
Karta katalogowa Pobierz

4. Zamek hydrauliczny dwustronnego działania VRDE-F FF

hm0 1

Przepływ maksymalny do 120 l/min
Ciśnienie maksymalne do 350 bar
Montaż przy siłowniku
Karta katalogowa Pobierz

5. Zamek hydrauliczny jednostronnego działania VRSE-A FF

hm0 1

Przepływ maksymalny do 80 l/min
Ciśnienie maksymalne do 350 bar
Montaż przy siłowniku
Zgodny z normą DIN 2353
Karta katalogowa Pobierz

6. Zamek hydrauliczny dwustronnego działania VRDE-A FF

hm0 1

Przepływ maksymalny do 80 l/min
Ciśnienie maksymalne do 350 bar
Montaż przy siłowniku
Zgodny z normą DIN 2353
Karta katalogowa Pobierz

7. Zamek hydrauliczny jednostronnego działania VRSE-AZ FF

hm0 1

Przepływ maksymalny do 80 l/min
Ciśnienie maksymalne do 350 bar
Montaż przy siłowniku
Zgodny z normą DIN 2353
Karta katalogowa Pobierz

8. Zamek hydrauliczny dwustronnego działania VRDE-AZ FF

hm0 1

Przepływ maksymalny do 80 l/min
Ciśnienie maksymalne do 350 bar
Montaż przy siłowniku
Zgodny z normą DIN 2353
Karta katalogowa Pobierz

9. Zawór zwrotny sterowany jednostronnego działania VBPS

hm0 1

Przepływ maksymalny do 130 l/min
Ciśnienie maksymalne do 350 bar
Karta katalogowa Pobierz

10. Zamek hydrauliczny jednostronnego działania VPSE

hm0 1

Przepływ maksymalny do 35 l/min
Ciśnienie maksymalne do 350 bar
Karta katalogowa Pobierz

11. Zamek hydrauliczny dwustronnego działania VPDE

hm0 1

Przepływ maksymalny do 50 l/min
Ciśnienie maksymalne do 350 bar
Karta katalogowa Pobierz

12. Zamek hydrauliczny dwustronnego działania VPDE/F

hm0 1

Przepływ maksymalny do 50 l/min
Ciśnienie maksymalne do 350 bar
Montaż czołowy
Karta katalogowa Pobierz

13. Zawór zwrotny sterowany jednostronnego działania z by-passem VRPSE

hm0 1

Przepływ maksymalny do 50 l/min
Ciśnienie maksymalne do 300 bar
Karta katalogowa Pobierz

14. Zawór zwrotny sterowany jednostronnego działania z by-passem VRPSE-DIN

hm0 1

Przepływ maksymalny do 50 l/min
Ciśnienie maksymalne do 300 bar
Zgodny z normą DIN 2353
Karta katalogowa Pobierz

15. Zawór zwrotny sterowany VRPC

hm0 1

Przepływ maksymalny 25 l/min
Ciśnienie maksymalne 320 bar
Wersja bez korpusu
Karta katalogowa Pobierz

16. Zawór zwrotny sterowany VCP

hm0 1

Przepływ maksymalny do 90 l/min
Ciśnienie maksymalne do 350 bar
Wersja bez korpusu
Karta katalogowa Pobierz

17. Zawór pęknięcia węża VUBA

hm0 1

Przepływ maksymalny do 223 l/min
Ciśnienie maksymalne do 350 bar
Wersja bez adaptera
Karta katalogowa Pobierz

18. Adaptery zaworu VUBA/ VUBA

hm0 1

Ciśnienie maksymalne do 350 bar
Karta katalogowa Pobierz

19. Zawór pęknięcia węża VUBA DIN

hm0 1

Przepływ maksymalny do 80 l/min
Ciśnienie maksymalne do 350 bar
Wersja bez adaptera
Zgodny z normą DIN 2353
Karta katalogowa Pobierz